petak, 6. travnja 2012.

Poziv i program stručnog skupa pod temom "Različitost pristupa u radu s djecom s teškoćama u komunikaciji"

Udruga Montessori pedagogije Split i Montessori Verein Konstanz organiziraju dvodnevni skup

1. i 2. lipnja na temu

Različitost pristupa u radu s djecom s teškoćama u komunikaciji


Petak, 1. lipnja 2012.
Knjižnica Marka Marulića, Ulica Slobode 2

12:30   Uvodna riječ
13:00 – 14:00   dr. Zoran Vujnović, psihijatar: Emocionalni regres i njegove posljedice u ranoj dječjoj dobi
14:00 – 14:30   Pitanja, diskusija        
14:30 – 15:00   Pauza 
Radionice: Viška 7
1.        15:30 – 17:00   Ana Gačina-Lučić, dipl. logoped:  Organiziranje rada po PECS karticama – Alternativna augmentativna terapija, Viška 7
2.        15:30 – 16:45   Bedrosian Eržebet, dipl. pedagog i Montessori odgojitelj (Srbija) i Ligija Krolo, dipl. defektolog, pedagog (Hrvatska): Dvojezičnost kao pedagoški izazov kroz Montessori metodu i “whole language approach”, O.Š. Pojišan, Viška 12
3.        16:45 – 18:30   Jeanne Potter, stručnjak za analizu ponašanja (USA): Primjena ABA metode, knjižnica Marko Marulić, Ulica Slobode 2
4.        16:30 – 18:00   Dania Nikisch, dipl. Montessori odgojitelj (Njemačka) i Divna Škaričić, mentor odgojitelj (Hrvatska): Razvoj jezika i izrada Montessori materijala za dob od 5-9 godina, Viška 7Subota, 2. lipnja 2012.
Gradski kotar i Dječji vrtić Montessori dječja kuća, Viška 7

Radionice se ponavljaju redosljedom koji je bio 1. lipnja:
1.        9:00 – 10:30   Ana Gačina-Lučić, , dipl. logoped:  Organiziranje rada po PECS karticama – Alternativna augmentativna terapija, Viška 7
2.        10:30 – 12:00   Jeanne Potter, stručnjak za analizu ponašanja (USA): Primjena ABA metode, Viška 7
3.        10:30 – 12:00   Dania Nikisch, dipl. Montessori odgojitelj (Njemačka) i Ivana Miličević (Hrvatska): Razvoj jezika i izrada Montessori materijala za dob od 5-9 godina, Viška 7
4.        11:00 – 12:30   Helene Eden, učitelj, Montessori učitelj (Njemačka) i Ligija Krolo, dipl. defektolog, pedagog (Hrvatska): Poticanje jezične kulture kod djece s teškoćama u komunikaciji kroz Montessori materijal u osnovnoj školi, Viška 7

12:30 – 13:00   Pauza
13:00 – 14:30   Okrugli stol i dogovor o daljnjoj suradnji; podjela potvrdnica, Viška 7Cijena kotizacije iznosi 400,00 kn, uplatiti do 31.svibnja 2012. na žiro račun Udruga Montessori pedagogije Split 2340009-1100220089 s naznakom „za dvodnevni skup lipanj“, a prijavnicu s popisom radionica na kojima želite sudjelovati treba poslati na email adresu  udrugamontessorisplit@gmail.com
Broj sudionika: 50

Nema komentara:

Objavi komentar